Slik får du flysertifikat


Flysertifikat er for mange den absolutte frihet. Det er ikke alle forunt å kunne ta til skyene i et fly hvor man selv er pilot. Det å kunne føre sitt eget fly er en nærmest ubeskrivelig frihetsfølelse og det er nok grunnen til at mange har valgt å ta sertifikat for småfly de senere årene. I dag er det 1.500 personer med flysertifikat i Norge, i tillegg er det en betydelig økning i antall personer med sertifikat for mikrofly. Mikrofly krever langt mindre og sertifikatet er meget rimelig om man setter det opp mot et sertifikat for småfly. De siste 5 årene har mer enn 500 personer gått til anskaffelse av sertifikat for mikrofly i Norge.

Hva må du tenke på før du tar flysertifikat

Det er en ting å ha et sertifikat, men får du brukt det? Å avlegge prøve for flysertifikat er ikke rimelig og det å fly som hobby innebærer til dels store kostnader. Så før du bestemmer deg er det vår anbefaling at du tenker deg godt om. Når du har avlagt de riktige prøvene og står der med et ferskt sertifikat, må du opprettholde din kunnskap og flytid om sertifikatet skal beholde sin gyldighet. Dette innebærer at du årlig må fly minst 10 timer. Din generelle helse må også være bra for at du skal kunne avlegge prøven og opprettholde sertifikatets gyldighet. Selv om du kan ta flytimer og starte den teoretiske opplæringen uten godkjent legeattest, er det alltid lurt å ta en tur til legen først. Slik unngår du å bruke betydelige summer på undervisning for et sertifikat du ikke kan oppnå.

Aldersgrense

For at man skal kunne avlegge flyprøven og få utstedt gyldig flysertifikat må man være fylt 17 år. Opplæring og flyvninger kan starte så snart man er fylt 15 år og sine første soloflyvninger kan man foreta i en alder av 16 år. Det er ingen øvre aldersgrense for å ta flylappen, så lenge du tilfredsstiller de medisinske kravene er det åpent for alle. Vær dog oppmerksom på at alle flygere over 60 år må fremlegge årlig legeattest for å opprettholde sertifikatet. For alle andre er det krav om legeattest hvert femte år. Før man kan starte soloflyvninger under opplæring må man man ha godkjent legeattest av klasse 1.

Teorikurs

Akkurat som det er med sertifikat for bil eller motorsykkel, er det også krav om teorikurs når man skal ta flysertifikat. Dette kurset kan enten avlegges på din lokale flyskole, eller via nettbasert studie. Kurset tar ca. 200 timer å gjennomføre. Velger du en nettbasert løsning må du være oppmerksom på at man for hver seksjon må gjennomføre 20 timer med undervisning i klasserom. Teorikurset gir en grunnleggende innføring i alle aspekter av flyvning og avsluttes med en skriftlig prøve i totalt ni ulike fag. Prøvene tar ca. seks timer hver. Man må ha svart riktig på 75% av spørsmålene på hver prøve for å få bestått. Om man stryker på mer enn fem av de ni fagene, må man avlegge nye prøver i alle fag.

Flyvning

Så snart du har bestått de teoretiske prøvene kan du starte den praktiske flyveundervisningen. Denne delen må gjennomføres ikke senere enn 24 måneder etter at du har avlagt og bestått den teoretiske delen. Den praktiske delen består av 45 timer aktiv flyvning, i tillegg til den tiden de påkrevde sjekklistene tar.

Kostnader

Det å skulle bli den stolte innehaveren av et privat flysertifikat, er ikke rimelig. Totalt må du regne med at kostnadene for praktisk opplæring og teori vil komme på mellom 90.000 og 110.000 kroner.

Hvor kan du ta flysertifikat i Norge?

I Norge er det i dag 9 ulike skoler som tilbyr både teoretisk og praktisk undervisning. Det finnes i dag skoler i alle landsdeler.