Luftfartens historie


Luftfartens historie strekker seg over mer enn to tusen år, fra de tidligste formene av luftfart med drager og forsøk på tårnhopping, til supersonisk og hypersoniske fly med enorme jetmotorer.
Kitesurfing i Kina dateres tilbake til flere hundre år f.Kr. og spredte seg sakte over hele verden. Historikerne mener det er det tidligste eksempelet på menneskeskapte flyvninger. For mange er det tegningene til Leonardo da Vinci fra det 15. århundre som forbindes med de første tanker av menneskelig flyvning, men man skal altså langt lengre tilbake i tid. Det finnes heller ikke bevis for at Leonardo da Vinci noen gang faktisk gjorde alvor av sine tegninger.

Sir George Cayley

Da man oppdaget hydrogengass i det 18. århundre fikk man de første hydrogenballongene som var store nok til å kunne fly mennesker, men gassen var krevende å fremstille og det var en kostbar affære. På samme tid startet Montgolfier-brødrene eksperimenter med varmluftsballonger og de første dokumenterte menneskelige flyvningene av “nyere tid” ble gjennomført. Dette er også tidsperioden hvor man la grunnlaget for moderne aerodynamikk, takket være arbeidet til Sir George Cayley. Han tok for seg væskedynamikk og Newtons bevegelseslover og la dermed grunnlaget for all videre utvikling av aerodynamikk. Varmluftsballonger, både til friflyging og transport, var i utstrakt bruk på slutten av 1800-tallet og spesielt det militære fant stor nytte i den nye oppdagelsen. Den franske regjeringen etablerte egne ballongenheter under den franske revolusjonen.

Begrepet aviation, eller luftfart som vi sier i Norge, stammer fra det latinske ordet “avis” som betyr fugl. Uttrykket ble første gang tatt i bruk av den franske pioneren Guillaume Joseph Gabriel de La Landelle (1812-1886) i hans bok “Aviation ou Navigation aérienne sans ballons ” fra 1863.

Moderne luftfart

Selv om luftfart alltid har fascinert mennesker og man har prøvd å fly over 2000 år, er det Wright-brødrene de fleste tenker på når man snakker om menneskets første flyvning. Brødrene bygget videre på det Sir George Cayley oppdaget på 1800-tallet og i 1900 startet de to testing med ulike drager og mindre glidefly. Brødrene bygde sin egen vindtunnel og utviklet måleutstyr som er i bruk den dag i dag. Den første flyvningen gjennomført av Orville Wright var på bare 37 meter og det hele var over på 12 sekunder. Allerede samme dag i 1903, gjennomførte brødrene en flyvning på 260 meter som varte i 59 sekunder. Ved å bruke et strengt eksperimenteringssystem, som involverte både vindtunneltesting av fly og enkeltdeler, bygde brødrene Wright flere ulike fly de neste årene og bidro til å fremme vitenskapen rundt luftfartsteknikk. I 1905 gjennomførte brødrene i sitt fly Wright III en flyvning på hele 56 minutter.

Zeppelin

De første store skipene i luften som var i stand til å frakte flere passasjerer og gods, var de banebrytende luftskipene utviklet av Ferdinand von Zeppelin, som ble synonymt med luftskip og dominert langdistanseflyvninger fram til 1930-tallet.

Militære

Som man har sett ofte gjennom historien er det først når det militære ser nytten i en oppfinnelse at utviklingen virkelig setter fart. Slik var det også med luftfarten. Årene mellom første- og andre verdenskrig så store fremskritt innen flyteknologi. Fly utviklet seg fra maskiner laget av tre og stoff til slanke, kraftige monoplanere laget av aluminium, hovedsakelig basert på det grunnleggende designet til Hugo Junkers i løpet av første verdenskrig og den amerikanske designeren William Bushnell Stout og russiske designer Andrei Tupolev i årene før den andre verdenskrig.

Etter andre verdenskrig vokste den kommersielle luftfarten raskt og fly som tidligere var brukt utelukkende til militære formål ble nå benyttet til å transportere folk og last i en kommersiell sammenheng. Denne veksten ble akselerert av utviklingen av fly som B-29 og Lancaster.