Om Kjeller2012


I 2012 er det 100 år siden det første fly tok av fra Kjeller flyplass. Kjeller har i alle år siden vært unisont med luftfart og teknologi. Norges første flyplass har vært hjem for det Norske luftforsvaret siden 1952 og selv om regjeringen har vedtatt at flyplassen skal legges ned i militært øyemed, håper vi det fortsatt tar av fly her hundre år frem i tid. Siden åpningen i 1912 har det skjedd mye på Kjeller og i dag fremstår området som et høyteknologisk sentrum med et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø og teknologibedrifter. I anledning 100-årsjubileet for flyplassen og Norges første militære flyvning, vil det bli arrangert både åpen flydag og seminarer for å feire jubilanten. Her vil det bli mulighet for å se fly fra fra de siste 100 årene på tett hold og ulike seminarer vil fortelle Kjellers fantastiske historie. Det vil også bli arrangert egne seminarer og åpne møter om Kjellers fremtid, både som flystripe og kunnskapssenter.

Hvem står bak Kjeller 2012

Kjeller 2012 er et stort arrangement som Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har tatt initiativ til. Sammen med en rekke samarbeidspartnere startet de i 2010 “Prosjekt Kjeller 2012”. Sammen har de planlagt hele arrangementet og står også for all logistikk under hele helgen. Med seg på laget har Forsvarets logistikkorganisasjon fått Luftforsvaret, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Skedsmo kommune, Kjeller Aerosenter, Nedre Romerike flyklubb og Aerospace Industrial Maintenance (AIM) Norway. AIM var det norske luftforsvarets hovedverksted fram til nytt verksted ble etablert på Kjeller i 1952. I dag drives AIM som et eget selvstendig statsforetaket, som jobber med vedlikehold og utvikling innen luftfart.

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kunnskapsbyen Lillestrøm er en medlemsforening med over 120 medlemsvirksomheter. Kunnskapsbyen jobber felles for å fremme samarbeid, næringsutvikling og en kunnskapsdrevet byutvikling i Lillestrøm og nærliggende områder. Lillestrøm og Kjeller inngår i en av Norges største vekstregioner og området har de siste årene blitt meget attraktivt for unge mennesker. Regionen har de siste 10 årene sett flere av Norges fremste og mest spennende teknologibedrifter etablere seg i området rundt Lillestrøm og Kjeller. Antall nyansatte har de siste 8 årene økt med over 6000 personer og nye teknologibedrifter er under etablering. I anledning Kjeller 2012 inviterer kunnskapsbyen Lillestrøm til flere spennende seminarer. Her vil man få en presentasjon av regionens utvikling de siste 10 årene og hvilke planer som er lagt for videre utvikling. Kjeller kan allerede vise til et av Norges beste forskningsmiljøer og med de planlagte militære nedleggelsene åpner det for enorme muligheter for videre utvikling, i Norges mest spennende region.

Historisk tilbakeblikk

Som Norges første flyplass og en militær kjerne gjennom 100 år, har Kjeller en fascinerende historie å fortelle. Kjeller 2012 er stolte over å ha med seg på laget Oberst og Høgskolelektor Ole Jørgen Maaø fra Luftkrigsskolen. Maaø har en lang forsvarskarriere bak seg og har hatt sitt daglige virke på Kjeller i mer enn 30 år. Han har gått gradene og har vært aktiv involvert i en rekke militære oppdrag, sist under Libya krisen. Maaø vil under Kjeller 2012 avholde to seminarer. Et om Kjeller og flyplassens historie, samt betydning Kjeller har hatt for det norske luftforsvaret gjennom 100 år. Maaø vil også ta alle besøkende med på en reise gjennom norsk militærflygning de siste 100 årene.

Maaøs andre seminar vil uten tvil fascinere alle som er opptatt av militære luftoperasjoner. Maaø vil med utgangspunkt i Norges deltakelse under Libya konflikten, ta for seg både logistikk, viktigheten av Norges deltakelse i internasjonale konflikter og de ringvirkninger slike oppdrag kan ha, både på lokalt og politisk nivå. Maaø er en av Norges fremste militære eksperter og har selv kjent på kroppen hva internasjonale luftoperasjoner innebærer. Dette lover å bli et meget spennende seminar.