Oslo Flyklubb


I 1926 kjøpte tre flyinteresserte herrer fra Oslo en tysk motorglider og grunnlaget for det som noen år senere skulle bli Oslo flyklubb var lagt. Oslo flyklubb ble offisielt stiftet i 1936. De første årene hadde ikke klubben noen fast flyplass og medlemmene benyttet seg av ulike flystriper, men også ulike jorder og private veier. Det var ikke før etter andre verdenskrig, i 1948, at klubben endelig skulle få seg et fast tilholdssted på flyplassen Renskaug i Lier. Et fast tilholdssted og økt frihet etter krigen så klubbenes medlemstall øke betraktelig de neste 5 årene. Innen utgangen av 1955 hadde 160 flyveglade personer meldt seg inn i klubben. Fram til 1952 var det bare glidere og modellfly medlemmene kunne kose seg med, men i 1952 mottok klubben økonomisk drahjelp fra både kommune og privat næringsliv, noe som tillot medlemmene å utvide klubbens tilbud til motordrevne småfly. Tre år senere, i 1959, gikk klubben i gang med bygging av eget klubbhus som også hadde egen hangar som kunne romme tre fly. Grunnet kommunale omreguleringer måtte klubben forlate Renskaug i 1968. Deres nye hjem skulle bli Kjeller flyplass, hvor klubben holder til den dag i dag. 

Kjeller flyplass

Kjeller har en lang historie innen norsk luftfart. Flyplassen ble den første i Norge da den ble etablert i september 1912 for å betjene den norske hærenes luftfartstjeneste. Utbruddet av den første verdenskrigen resulterte i en stor utvidelse av rullebanen, etterfulgt av at den militære flyfabrikken Kjeller Flyfabrikk som flyttet til Kjeller i 1916. Gradvis ekspansjon fant sted de neste tiårene og Kjeller vokste seg raskt opp til en stor flyplass på denne tiden. Flyplassen ble okkupert av tyskeren den 10. april 1940, noe som resulterte i at både Junkers, Daimler-Benz, BMW og Brinker Eisenwerk etablerte ulike vedlikeholdsfasiliteter på flyplassen. Etter frigjøring i 1945 konverterte forsvaret Kjeller til en vedlikeholdsbase og siden 1952 var Kjeller hovedkvarter for Luftforsvaret. Kjeller har siden gjennomgått en rekke baneutvidelser 1953, 1959 og 1975.

Kurs

Som en av Norges største flyklubber tilbyr Oslo flyklubb er rekke kurs for dem som ønsker å ta opp flyvning som hobby. Klubben tilbyr et fullverdig kursprogram for både glidefly, mikrofly og små motorfly. Er du fascinert av flyvning er Oslo flyklubb et flott sted å starte. Klubben tilbyr kurs flere ganger i året og alle er velkommen til å stikke innom klubbhuset hver ettermiddag mellom klokken 16.00 og 20.00 for en hyggelig flyprat.

Flyparken

Klubben er tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF) som organiserer alle landets fly- og luftsportsklubber. Klubben drives helt og holdent på frivillig basis av tillitsvalgte, oppnevnte personer og aktive medlemmer. Klubben har skoletillatelse for både motor- og seilfly, og skolen har også egen acro-gruppe på seilflysiden. Siden 2008 har klubben også sin egen gruppe for alle som er opptatt av mikrofly. Klubbenes totale flypark har vokst så lenge klubben har eksistert og de har eid en rekke forskjellige typer motor- og seilfly. I de senere årene har flyparken vokst og blitt kraftig fornyet. Klubben kan i dag tilby gode skolefly og flere avanserte fly for erfarne piloter. I tillegg til flyene som er i klubbens eie, er det en rekke private fly som er eid av medlemmene selv. I hangaren på Kjeller er det både seilfly, mikrofly og motorfly å finne.

Hangarleie

Oslo flyklubb har et flott moderne anlegg og det er fullt mulig å leie hangarplass, også for de som ikke er medlemmer. Klubben tilbyr på dag- uke- og månedsleie. Ønsker man månedsleie er leieperioden minimum 10 måneder og man må da også forplikte seg til minimum 4 timer med dugnadsarbeid pr. år. Inkludert i leieprisen er strøm til vedlikehold/service samt lading av batterier. Forsikring må leietaker selv stå for.